Bijbelteksten

Bijbelplaatjes.nl

 

Bijbelteksten

 

 

U vindt hier plaatjes met teksten uit zowel, het Oude Testament als het Nieuwe Testament,

maar ook plaatjes met meer algemene teksten die op de Bijbel en het Christelijk geloof betrekking hebben.

 

Ik begon met een enkel plaatje en plaatste die op de website die ik voor mijn fotografie hobby heb

(http://hs-fotografie.nl/foto-s/overige-foto-s/bijbelteksten.html) maar door het steeds toenemende

aantal heb ik besloten hier een aparte site voor aan te maken. De site die u nu bezoekt.

Genesis 1:4 (BBE)

Oude

Testament

 

Pentateuch

 

Geschiedenis

Judges 2:1

 

 • Ruth
Ruth 22:17

 

 • Samuel en Koningen
 • Kronieken en Ezra

Poëzie en wijsheid

 

Grote profeten

 • Jesaja 1-33
 • Jesaja 34-66
 • Jeremia
  • Klaagliederen
 • Ezechiël
 • Daniël

 

Kleine profeten

 • Hosea
 • Joël
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sefanja
 • Haggai
 • Zacharia
 • Maleachi
Mattheüs 2:1

Nieuwe Testament

 

Evangeliën

 • Matteüs
 • Marcus
 • Lucas
 • Johannes

 

 • Handelingen

 

Brieven van Paulus

 • Romeinen
 • 1 Corintiërs
 • 2 Corintiërs
 • Galaten
 • Efeziërs
 • Filippenzen
 • Colossenzen
 • 1 Tessalonicenzen
  1Th_0417

 • 2 Tessalonicenzen
 • 1 Timoteüs
 • 2 Timoteüs
 • Titus
 • Filemon

 

Overige brieven

 • Hebreeën
 • Jakobus
 • 1 Petrus
 • 2 Petrus
 • 1 Johannes
 • 2 Johannes
 • 3 Johannes
 • Judas

 

 • Openbaring van Johannes
John 12:46 (BBE)
The Bible may hurt you with the truth, but will never comfort you with a lie

Overige

teksten

 

De map Overige Teksten bevat plaatjes (gesorteerd op Thema) met teksten zoals bijvoorbeeld het plaatje hierboven.

 

 

 

The folder Other Texts contains images (sorted on theme) with texts like the image above