Colossenzen - Colossians

Bijbel-tekstplaatjes met teksten uit de brief aan de Colossenzen

Bible-pictures with texts from the letter to the Colossians

Afrikaans

4 afbeeldingen

English

72 afbeeldingen

Nederlands

101 afbeeldingen