Home
Matheüs 24:38-42 (NBG)

 

 

Op deze site vindt u duizenden plaatjes met Bijbelteksten en plaatjes betreffende het Christelijk geloof.

 

Het zijn plaatjes waarin Gods liefde tot ons naar voren komt; plaatjes met bemoedigende teksten en beloften; maar ook plaatjes met ernstige waarschuwingen.

 

Gebruik deze plaatjes om anderen te wijzen op Jezus, te bemoedigen, of te waarschuwen.

U kunt de plaatjes makkelijk voor gebruik downloaden

 

 

On this site you will find thousands of pictures with Bible texts and pictures concerning the Christian faith.

 

They are pictures in which God's love to us is shown; pictures with encouraging texts and promises; but also pictures with serious warnings.

 

Use these pictures to point others to Jesus, to encourage them, or to warn them.

You can easily download the images for use

 

Genesis 1:4 (BBE)

 

U vindt op de pagina Bijbelteksten plaatjes met teksten uit zowel, het Oude- als het Nieuwe Testament in de Nederlandse en Engelse taal zoals deze in de verschillende ver-talingen van de Bijbel voorkomen.

 

 

On the page "Bijbelteksten" You can find pictures with texts from both the Old and New Testament in the Dutch as well as the English language as they appear in the various Bible translations.

John 12:46 (BBE)
Mattheüs 2:1

 

Pagina in opbouw

 

U vindt hier straks op alfabetische volgorde plaatjes met teksten ge- baseerd op de Bijbel en/of het Christelijk geloof

The Bible may hurt you with the truth, but will never comfort you with a lie

 

Page under construction

 

Pictures with texts based on the Bible and / or the Christian faith

in alphabetical order